Regidis s.r.o.
-> pre 10% zľavu nahláste kód 91111006
Informačné systémy

    

Turniketový systém
           Galéria - EntryMan
Tankovací systém
           Galéria - miniTA
 

Turniketový systém - EntryMan

Stručný popis

Jedná sa o systém, ktorý slúži na zvýšenie efektivívnosti prevádzky lyžiarskych stredísk a spresnenie evidencie.

Galéria - EntryMan
Prospekt EntryMan na stiahnutie
Podrobný popis

S používaním systému sú spojené nasledovné prínosy:

  • zníženie nákladov na obsluhu vlekov a lanoviek,

  • minimalizácia strát (únikov) pri výbere vstupného,

  • majiteľ má k dispozícii aktuálne prehľady o predaji vstupeniek, o vstupoch apod.,

  • zníženie prevádzkových nákladov a zvýšenie tržieb.


Systém EntryMan tvoria dva základné prvky:
  • vstupné turnikety
  • pokladňa

Počet vstupných turniketov nie je limitovaný, závisí od konkrétnych požiadaviek zákazníkov.

Pokladňa je riešená s ohľadom na menej skúsených používateľov, má jednoduché a prehľadné rozloženie ovládacích prvkov.

Podľa požiadaviek zákazníka je možné sprístupniť obsluhe len zvolené moduly pokladne.
Okrem základnej funkcie predaja vstupeniek, poskytuje pokladňa manažmentu strediska rôzne textové alebo grafické výstupy, napr.:

  • prehľad predajov vstupeniek (denný alebo kumulovaný),

  • prehľad vstupov podľa jednotlivých turniketov,

  • grafický prehľad vyťaženosti vlekov,

  • a iné modifikácie.

Medzi voliteľné príslušenstvo pokladne patrí fiškálny modul, zákaznícky displej alebo tlačiareň výstupných zostáv.

2005  Regidis s.r.o.