Regidis s.r.o.
-> pre 10% zľavu nahláste kód 91111006
Informačné systémy

    

Turniketový systém
           Galéria - EntryMan
Tankovací systém
           Galéria - miniTA
 

Informačné systémy

Riadiace a evidenčné systémy

Regidis - systémy šité na mieru. Na rozdiel od väčšiny dodávateľov zahraničných systémov nie sme obmedzovaní parametrami dodávaných systémov. Dokážeme veľmi pružne reagovať na špecifické potreby a požiadavky zákazníkov - dodáme  systémy "šité na mieru".

 

Turniketový systém - EntryMan

Turniketový systém EntryMan je určený pre bezobslužné riadenie lyžiarskeho strediska. EntryMan zabezpečuje okrem predaja vstupeniek a kontroly vstupov aj kompletnú evidenciu tržieb a detailné prehľady jednotlivých vstupov v tabuľkovej aj grafickej podobe.

Tankovací systém - miniTA

Automatizovaný systém miniTA je určený pre bezobslužný výdaj pohonných hmôt a mazív vo vnútropodnikovom režime. Ak máte vo  firme vlastné čerpacie stanice a potrebujete presnú evidenciu každého tankovania, potom  produkt miniTA je určený práve pre vás.

2005  Regidis s.r.o.